Warunki korzystania ze stron internetowych

Dostęp do tych stron internetowych ("Strony internetowe) wymaga wymaga zatwierdzenia następujących pojęć i warunków. Te pojęcia i warunki mogą być kiedykolwiek i na podstawie własnego zdania ze strony spółki MIDI Europe S.r.l. zaktualizowane i/albo zmienione bez wcześniejszego uprzedzenia użytkownika.   
Dostęp do Stron internetowych i korzystanie z określonych wiadomości Spółki MIDI Europe S.r.l. nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością jakiegokolwiek rodzaju w związku z dostępem użytkowników do Strony albo zastosowaniem odpowiednich wiadomości

Własność intelektualna i wzory przemysłowe

Cała treść Stron internetowych - łącznie ze znakami podanymi albo przedstawionymi na tych stronach internetowych, wzorami użytkowymi i patentami dotyczącymi wyrobów wymienionych na tych Stronach internetowych - podlega prawu autorskiemu i innym obowiązującym przepisom o ochronie własności intelektualnej i przemysłowej, i dlatego ich całkowita lub częściowa reprodukcja, zmiana albo korzystanie bez wcześniejszej pisemnej zgody ze strony spółki MIDI Europe S.r.l. albo posiadaczy tych praw jest zabronione.

 

Wyroby i ceny

Informacje i zdjęcia - łącznie z kolorami wyrobów - dotyczące wyposażenia, wyglądu zewnętrznego, wydajności, wymiarów i ciężarów, cen, zużycia paliwa, kosztów eksploatacji, itp., które dotyczą wyrobów, są na bieżąco aktualizowane na Stronach internetowych i mogą przedstawiać opcjonalne wyposażenie i dodatki, które nie są częścią standardowych akcesoriów. Dlatego te dane należy uważać za czysto orientacyjne, dopuszczając ewentualne błędy i niedokładności.
Dla uzyskania aktualizowanych i dokładnych informacji o wyrobach i cenach zgodnie ze Stronami internetowymi, spółka MIDI Europe S.r.l. prosi użytkownika, aby zwrócił się do autoryzowanego Sprzedawcy.